روغن آفتابگردان خالص ارگانیک

250.000
روغن تخمه آفتابگردان خالص و کامل طبیعی از تخمه آفتابگردان ارگانیک یک لیتری 1000cc

شیره گزو

310.000
شیره گزو محصولی تهیه شده از درخت بلوط